สภาพทั่วไป

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำนาปีและนาปรัง มีลำห้วยทา คลองระวี หนองพิงพวย หนองบัว หนองโสน เป็นแหล่งน้ำสำคัญ ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นที่ดอนสลับที่ลุ่มมีน้ำซับ มีหนองซำครุ หนองแรด เป็นแหล่งน้ำสำคัญ พื้นดินเป็นดินสีแดง หรือสีน้ำตาลเข้ม ฤดูแล้งขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร เหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ มีพื้นที่  26.4  ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครองติดกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ      ติดกับ   ตำบลศรีโนนงามและตำบลศรีแก้ว  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้         ติดกับ   ตำบลไพร  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ   ตำบลศรีแก้ว  ตำบลสระเยาว์   อำเภอศรีรัตนะ และตำบลภูเงิน 
                         อำเภอกันทรลักษณ์  จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันตก ติดกับ   ตำบลไพรบึง  และตำบลปราสาทเยอ  อำเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ

การคมนาคม

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอศรีรัตนะ เดินทางโดยรถโดยสาร ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 221 ช่วง กม.39+200 เลี้ยวแยกบ้านตระกาจ ถนนทางหลวงชนบท สาย ศก 3004 สายบ้านตระกาจ – บ้านกราม ช่วง กม.6 ถึงบ้านพิงพวยใต้ หมู่ที่ 9 หรือเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายโชคชัย – เดชอุดม ช่วง กม.251+500 เลี้ยวแยกบ้านกราม ถนนทางหลวงชนบท สาย ศก 3004 สายบ้านกราม - บ้านตระกาจ 

สภาพเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกผัก

-          ทำสวนได้แก่ สวนมะม่วง ทุเรียน มะยมชิด เงาะ ละมุด ยางพารา

-          ปลูกผักได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว ต้นหอม กระเทียม ถั่วลันเตา ผักกาด

-          ทำไร่ ได้แก่ ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสง

-          ทำนา ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิแดง

-          ปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันเทศ ถั่วเขียว ปลูกข้าวนาปรัง

 

สภาพทางสังคม

 

          เป็นสังคมที่มีความผูกพันฉันญาติพี่น้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นสังคมที่มีชีวิตเรียบง่าย ในแต่ละหมู่บ้านอยู่ติดกัน การคมนาคมติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์

072136
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10
48
162
71573
707
1622
72136

Your IP: 54.167.18.170
2018-11-14 00:43