หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.Pingpauy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย 57 หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์. 045-677912 โทรสาร. 045-677912
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต

 

 
»» อ่านต่อ

»» อ่านต่อ

นายก อบต.
นายสุรศรี มั่นทองพิทักษ์
ปลัด อบต.
นายประยูร สมไชย

การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ฯ กิจกรรม Big Cleaning Day 27/2/62 รณรงค์การบริหารจัดการขยะเปียก ของ ศพด.อบตพิงพวย
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ กิจกรรมการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 18/01/2562 โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบ E-PlanNACC

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย 57 หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
โทรศัพท์. 045-677912 โทรสาร. 045-677912
Copyrights © 2019 www.Pingpauy.go.th All Rights Reserved.ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand