หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.Pingpauy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย 57 หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์. 045-677912 โทรสาร. 045-677912
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
 
นายสุทิน เคามั่น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
 
นายวิเชียร สุภาพ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
 
นางรัสมี ย่อแสง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
 
นายลา สินไทย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายสมพวร คำเหลือ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายยาน ใจเย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
 
นายสิทธิชัย ประทุมวงศ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายบุญมี สินไทย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายวันชัย เรืองฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
 
นายสมัด บุญแสน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายสุฉัน มะโนชาติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายเสวียน โยธา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
 
นายบุญรอด จันทร์ศิลป์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายบุญมี ประทุมวงศ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายจันทวา อบอุ่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
 
นายกำจัด ชูชื่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายสุทิตย์ สีแดง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายแจ้ง ติงสะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
 
นายจรัญ กว้างขวาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายทองพูล เชื้อพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายสมิง ทองบาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
 
นายสมบูรณ์ ประทุมวงศ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายเสมียน กลำเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายประสิทธิ์ มะโนชาติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
 
 
นายประยูรณ์ รุ่งเรือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายเสถียน ไพรบึง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย 57 หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
โทรศัพท์. 045-677912 โทรสาร. 045-677912
Copyrights © 2019 www.Pingpauy.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand