หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.Pingpauy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย 57 หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์. 045-677912 โทรสาร. 045-677912
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
 
นายวีระ ศรีดาชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายพันธ์เอก นิลเพชร
เจ้าพนักงานประปา
นายธนารัฐ นันกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนัยวินิต เบ็ญมาส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นายศรีวิชัย ประทุมวงศ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายปรีดา ยุรศักดิ์พงษ์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายภูริวัฒน์ มั่นทองพิทักษ์
คนงานทั่วไป
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย 57 หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
โทรศัพท์. 045-677912 โทรสาร. 045-677912
Copyrights © 2019 www.Pingpauy.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand