หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.Pingpauy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย 57 หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์. 045-677912 โทรสาร. 045-677912
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบพิงพวย
 
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ โดยนำไม้ไผ่มาสานล้อมต้นไม้และดอกไม้ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้เป็นที่ทิ้งเศษไม้ กิ่งไม้และขยะเปียก ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาขยะซึ่งเป็นนโยบายแห่งชาติ โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้มีการลดขยะชุมชนให้ได้ ร้อยละ 5 ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ทุกคนในชุมชนตำบลพิงพวย ร่วมมือร่วมใจในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ และขยะเปียกในครัวเรือนของท่าน เป้าหมายคือ 100 % ทุกครัวเรือนต้องมีถังขยะอินทรีย์ เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชนต่อไป .. อ่านต่อ
 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะผู้บริหาร / พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง / ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในเขตตำบลพิงพวย ทั้ง 14 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ของตำบลพิงพวย โดยร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย การจัดทำขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน การคัดแยกขยะ ตัดแต่งต้นไม้ 2 ข้างทางและร่วมกันปลูกต้นไม้ในสำนักงาน .. อ่านต่อ
 
 
 
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและบริหารงาน ของผู้บริหาร , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง และผู้นำต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม พ.ศ.2562 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี .. อ่านต่อ
 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562 กิจกรรมการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ์ ร.9 หนองพิงพวย บ้านตระกวน หมู่ที่ 3 นำโดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ นายสุรศรี มั่นทองพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส .. อ่านต่อ
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย 57 หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
โทรศัพท์. 045-677912 โทรสาร. 045-677912
Copyrights © 2019 www.Pingpauy.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand