หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.Pingpauy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย 57 หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์. 045-677912 โทรสาร. 045-677912
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
 

นางสาวดารณี ศรีชาติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)

 
นางนันทราวดี ชั้นชาติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนฤมล แหวนเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสิริจันทร์ วันทะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
   
นางดวงแก้ว มั่นทองพิทักษ์
ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย 57 หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
โทรศัพท์. 045-677912 โทรสาร. 045-677912
Copyrights © 2019 www.Pingpauy.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand